Hantera moms på utländska kvitton

På kvitton från Sverige har du som regel rätt att dra av ingående moms som står på kvittot. Utländska kvitton hanteras enligt andra regler. Skovik är en lösning som hjälper till att redovisa momsen korrekt på dina kvitton: Gå till Skovik & hantera moms korrekt »

Hur du gör med moms på utländska kvitton

På kvitton från Sverige har du som regel rätt att dra av ingående moms. När du köper något från ett annat EU-land är det vanligt att momsen inte listas på fakturan. Du har då gjort köpet enligt omvänd skattskyldighet (eller omvänd momsskyldighet). Vid omvänd skattskyldighet är det du som köpare som är skyldig att betala moms till staten (inte säljaren som är det vanliga vid köp inom Sverige).

Det uppstår dock situationer när kvitton från utlandet har moms listat på kvittot. Detta är ett vanligt fall när anställda gör affärsresor utomlands och köper varor och tjänster, t.ex. taxiresor, måltider, osv. I dessa fall ska du inte dra av ingående moms som du typiskt sett gör med de svenska kvittona. Istället redovisar du hela beloppet, inklusive moms, som en kostnad. Om köpet är gjort i ett annat EU-land är det sedan möjligt att söka om momsåterbetalning, också kallat momsåtervinning, från det land där köpet gjorts. Detta görs via Skatteverkets e-tjänst.

För att söka återbetalning av moms i andra EU-länder måste det totala beloppet typiskt sett uppgå till minst 400 euro. Ibland behöver elektroniska kopior av kvittona bifogas, men oftast räcker det med en beskrivning enligt Skatteverkets kod-uppsättning.

För småkvitton är det ovanligt att göra momsåtervinning på grund av det tämligen omfattande arbete som behövs. Ansökningar görs i synnerhet för större fakturor.

Gå till Skatteverkets sida om momsåterbetalning