Tips för enklare hantering av kvitton

  • Be att få alla fakturor och kvitton i digital form från start, så slipper du arkivera papper. Enligt bokföringslagen ska nämligen räkenskapsinformation sparas i det format materialet kom till företaget.
  • Om du har ett aktiebolag med anställda som lämnar in reseräkningar eller gör inköp åt företaget, låt dem använda privata medel för inköpen. Då kan den anställde lämna in digitala kopior av kvittona, utan krav på att du sparar originalunderlagen.
  • Skaffa ett verktyg för att hanterar kvitton digitalt. Testa Skovik.

Gå till Skovik för att hantera kvitton enkelt »